Oter Gorenčič, M. (2023) „Srednjeveška stavbna zgodovina kapele sv. Jakoba v Konjicah. Analiza arhivskih virov, arhitekture, stenskih poslikav in stavbne plastike“, Acta historiae artis Slovenica. Ljubljana, Slovenija, 28(1). doi: 10.3986/ahas.28.1.01.