Žerovc B. (2022) „Nekaj drobcev o Kobilčini sliki Madona gospe Souvan v kontekstu naročništva in razstavljanja“, Acta historiae artis Slovenica. Ljubljana, Slovenija, 27(2). doi: 10.3986/ahas.27.2.05.