Seražin H. (2022) „Plemiško javno umetnostno naročništvo v Kopru. Vloga mestnega urada prokuratorjev in nekdanjih študentov univerze v Padovi pri gradnji koprske stolnice“, Acta historiae artis Slovenica. Ljubljana, Slovenija, 27(2). doi: 10.3986/ahas.27.2.03.