Turk Marolt, S. (2022) „Freske iz prve polovice 14. stoletja v cerkvi sv. Mihaela v Biljani“, Acta historiae artis Slovenica. Ljubljana, Slovenija, 27(2). doi: 10.3986/ahas.27.2.02.