Šmid, K. (2022) „Petovionska Medeja kot odmev Evripidove drame in Timomahove slike“, Acta historiae artis Slovenica. Ljubljana, Slovenija, 27(2). doi: 10.3986/ahas.27.2.01.