MádlM. (2021) „Vzorci transformacije v srednjeevropskem stropnem slikarstvu okrog leta 1700 in Frančišek Karel Remb v brežiškem gradu“, Acta historiae artis Slovenica. Ljubljana, Slovenija, 26(2). doi: 10.3986/ahas.26.2.08.