GamerithA. (2021) „Čas eksperimentiranja: Galleria maior v samostanu Zwettl kot primer stenskega slikarstva 17. stoletja v Spodnji Avstriji“, Acta historiae artis Slovenica. Ljubljana, Slovenija, 26(2). doi: 10.3986/ahas.26.2.07.