BeckerU. (2021) „Svetovna zgodovina na »mrgoleči sliki«: Stephan Kessler in Rešitev Dunaja leta 1683“, Acta historiae artis Slovenica. Ljubljana, Slovenija, 26(2). doi: 10.3986/ahas.26.2.06.