VidmarP. (2021) „Emblematična voščila, rodovniki in portreti Dominika Frančiška Kalina von Marienberga za Habsburžane“, Acta historiae artis Slovenica. Ljubljana, Slovenija, 26(2). doi: 10.3986/ahas.26.2.05.