LechnerG. (2021) „Frančišek Karel Remb med Gradcem in Dunajem“, Acta historiae artis Slovenica. Ljubljana, Slovenija, 26(2). doi: 10.3986/ahas.26.2.02.