LeinE. (2021) „Cena in vrednost slik okrog leta 1700: O stroških za slike na Štajerskem“, Acta historiae artis Slovenica. Ljubljana, Slovenija, 26(2). doi: 10.3986/ahas.26.2.03.