MalešičMartina. 2021. „Risbe Iz Stockholmskih Arhivov: Poskus Rekonstrukcije švedske izkušnje Arhitektov Franceta in Marte Ivanšek“. Acta Historiae Artis Slovenica 26 (1). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/ahas.26.1.09.