Vidmar, Polona. 2021. „Prednik Ali Kralj? Recepcija Portretov Iz 17. Stoletja V času Franca Jožefa Kneza Dietrichsteina (1767–1854)“. Acta Historiae Artis Slovenica 26 (1). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/ahas.26.1.05.