Kostanjšek BrglezSimona. 2020. „Kipar, Pozlatar in Restavrator Ivan Sojč − življenje in Delo Od začetka Samostojnega Delovanja“. Acta Historiae Artis Slovenica 25 (1). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/ahas.25.1.07.