RoškarBoštjan. 2020. „Poslikave in Pozlate Holzingerjevih Oltarjev in prižnic“. Acta Historiae Artis Slovenica 25 (1). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/ahas.25.1.06.