Sowała, Wojciech. 2019. „Umetnost V službi Potridentinskih Verskih bratovščin V Kolegiatni Cerkvi Sv. Janeza Krstnika V Skalbmierzu V Krakovski škofiji“. Acta Historiae Artis Slovenica 23 (2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/ahas.v23i2.7334.