Wisch, Barbara. 2019. „Nadbratovščine in Umetnost. Opredelitev Novih Tem“. Acta Historiae Artis Slovenica 23 (2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/ahas.v23i2.7327.