Premk, Janez. 2019. „Mariborska Sinagoga Pod Drobnogledom“. Acta Historiae Artis Slovenica 23 (1). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/ahas.v23i1.7304.