Marin Barutcieff, Silvia. 2023. „Stare Zgradbe, Nove Rabe. Tri rezidenčne Stavbe Romunske plemiške družine in Njihova Usoda Po Letu 1930“. Acta Historiae Artis Slovenica 28 (2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/ahas.24.2.09.