Dennis, Whitney. 2023. „»Primerno umeščena«. Kontinuiteta in Kontekst Zbirke Vojvod Alba V palači Liria V Madridu (1931–1957)“. Acta Historiae Artis Slovenica 28 (2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/ahas.28.2.07.