Rodrigues dos Santos, Joaquim. 2023. „Obnova srednjeveških Utrdb V času Portugalskega Diktatorskega režima (1926–1974)“. Acta Historiae Artis Slovenica 28 (2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/ahas.28.2.06.