Botica, Dubravka. 2023. „Novo življenje baročnih Gradov V Severozahodni Hrvaški. Prenova Gradov Rodbin Erdödy in Vranyczány Konec 19. in V začetku 20. Stoletja“. Acta Historiae Artis Slovenica 28 (2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/ahas.28.2.05.