Radostová Šárka, in Uhlíková Kristina. 2023. „Vloga in Delovanje Skrbnikov plemiških Zbirk Na Češkem V 19. Stoletju in Prvi Polovici 20. Stoletja. Izbrani Primeri“. Acta Historiae Artis Slovenica 28 (2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/ahas.28.2.04.