Paruzzo, Valeria. 2023. „Ca’ Rezzonico V 19. Stoletju. Usoda Zbirke in Nove Namembnosti palače“. Acta Historiae Artis Slovenica 28 (2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/ahas.28.2.03.