Kłudkiewicz, Kamila, in Michał Mencfel. 2023. „Elita Naroda Brez države. Umetnostne Zbirke Poljskega Plemstva, 1795–1918“. Acta Historiae Artis Slovenica 28 (2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/ahas.28.2.01.