Lazarini, Franci. (2023) 2023. „Plečnikova Oprema župnijske Cerkve Sv. Cirila in Metoda Za Bežigradom V Ljubljani“. Acta Historiae Artis Slovenica 28 (1). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/ahas.28.1.06.