Vidmar, Polona. (2023) 2023. „Zgodovinski Prizori in Portreti Za zdravilišče Rogaška Slatina V Zgodnjem 20. Stoletju“. Acta Historiae Artis Slovenica 28 (1). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/ahas.28.1.05.