Košak Tina. (2023) 2023. „Umetnostna dediščina Vitezov Klarwillov Iz Dvorca Podsmreka Pri Višnji Gori“. Acta Historiae Artis Slovenica 28 (1). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/ahas.28.1.04.