Žnidaršič Golec Lilijana. (2023) 2023. „Vprašanje Umetnostnega naročništva Pri Treh Dolnjeprekmurskih župnikih, Ki so V Poznem 17. Stoletju študirali V Bologni“. Acta Historiae Artis Slovenica 28 (1). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/ahas.28.1.03.