Cerkovnik Gašper, in Luka Vidmar. (2023) 2023. „Ponovno O Stavbni Zgodovini Cerkve Sv. Miklavža Na Godešiču in Ikonografiji Poslikave Njene Zahodne Fasade“. Acta Historiae Artis Slovenica 28 (1). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/ahas.28.1.02.