Vidrih, Rebeka. 2022. „Postavke Cankarjevega »razvoja Stila« V Razmerju Do Dvořákove »zgodovine Duha«“. Acta Historiae Artis Slovenica 27 (2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/ahas.27.2.06.