Žerovc Beti. 2022. „Nekaj Drobcev O Kobilčini Sliki Madona Gospe Souvan V Kontekstu naročništva in Razstavljanja“. Acta Historiae Artis Slovenica 27 (2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/ahas.27.2.05.