Golec, Boris. 2022. „Zadnji člani Dizmove bratovščine Po Seznamu Iz Leta 1801 – Dejanski in Potencialni Umetnostni naročniki“. Acta Historiae Artis Slovenica 27 (2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/ahas.27.2.04.