Turk Marolt, Sara. 2022. „Freske Iz Prve Polovice 14. Stoletja V Cerkvi Sv. Mihaela V Biljani“. Acta Historiae Artis Slovenica 27 (2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/ahas.27.2.02.