Šmid, Katarina. 2022. „Petovionska Medeja Kot Odmev Evripidove Drame in Timomahove Slike“. Acta Historiae Artis Slovenica 27 (2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/ahas.27.2.01.