MádlMartin. 2021. „Vzorci Transformacije V Srednjeevropskem Stropnem Slikarstvu Okrog Leta 1700 in Frančišek Karel Remb V brežiškem Gradu“. Acta Historiae Artis Slovenica 26 (2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/ahas.26.2.08.