Becker, Ulrich. 2021. „Svetovna Zgodovina Na »mrgoleči sliki«: Stephan Kessler in Rešitev Dunaja Leta 1683“. Acta Historiae Artis Slovenica 26 (2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/ahas.26.2.06.