Vidmar, Polona. 2021. „Emblematična voščila, Rodovniki in Portreti Dominika Frančiška Kalina Von Marienberga Za Habsburžane“. Acta Historiae Artis Slovenica 26 (2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/ahas.26.2.05.