Komić MarnRenata. 2021. „Zaplemba – Prenos – Distribucija: Slike Grofa Attemsa Iz Gradu Slovenska Bistrica V Slovenskih Javnih Zbirkah“. Acta Historiae Artis Slovenica 26 (2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/ahas.26.2.04.