Lein, Edgar. 2021. „Cena in Vrednost Slik Okrog Leta 1700: O stroških Za Slike Na Štajerskem“. Acta Historiae Artis Slovenica 26 (2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/ahas.26.2.03.