SowałaW. Umetnost v službi potridentinskih verskih bratovščin v kolegiatni cerkvi sv. Janeza Krstnika v Skalbmierzu v krakovski škofiji. Acta historiae artis Slovenica, v. 23, n. 2, 9 mar. 2019.