RUSINKO, M. »Spravite ta nemški kič stran od čeških rok!« Etnično čiščenje v luči materialne kulture: Stanovanjska oprema izseljenega moravskega in šlezijskega plemstva na dražbenem trgu v Brnu po letu 1945. Acta historiae artis Slovenica, Ljubljana, Slovenija, v. 28, n. 2, 2023. DOI: 10.3986/ahas.28.2.08. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/13470. Acesso em: 27 feb. 2024.