RODRIGUES DOS SANTOS, J. Obnova srednjeveških utrdb v času portugalskega diktatorskega režima (1926–1974). Acta historiae artis Slovenica, Ljubljana, Slovenija, v. 28, n. 2, 2023. DOI: 10.3986/ahas.28.2.06. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/13468. Acesso em: 22 jul. 2024.