BOTICA, D. Novo življenje baročnih gradov v severozahodni Hrvaški. Prenova gradov rodbin Erdödy in Vranyczány konec 19. in v začetku 20. stoletja. Acta historiae artis Slovenica, Ljubljana, Slovenija, v. 28, n. 2, 2023. DOI: 10.3986/ahas.28.2.05. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/13467. Acesso em: 23 feb. 2024.