Radostová S.; Uhlíková K. Vloga in delovanje skrbnikov plemiških zbirk na Češkem v 19. stoletju in prvi polovici 20. stoletja. Izbrani primeri. Acta historiae artis Slovenica, Ljubljana, Slovenija, v. 28, n. 2, 2023. DOI: 10.3986/ahas.28.2.04. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/13466. Acesso em: 23 feb. 2024.