KŁUDKIEWICZ, K.; MENCFEL, M. Elita naroda brez države. Umetnostne zbirke poljskega plemstva, 1795–1918. Acta historiae artis Slovenica, Ljubljana, Slovenija, v. 28, n. 2, 2023. DOI: 10.3986/ahas.28.2.01. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/13463. Acesso em: 27 feb. 2024.