VIDMAR, P. Zgodovinski prizori in portreti za zdravilišče Rogaška Slatina v zgodnjem 20. stoletju. Acta historiae artis Slovenica, Ljubljana, Slovenija, v. 28, n. 1, 2023. DOI: 10.3986/ahas.28.1.05. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/13440. Acesso em: 7 dec. 2023.