Žnidaršič Golec L. Vprašanje umetnostnega naročništva pri treh dolnjeprekmurskih župnikih, ki so v poznem 17. stoletju študirali v Bologni. Acta historiae artis Slovenica, Ljubljana, Slovenija, v. 28, n. 1, 2023. DOI: 10.3986/ahas.28.1.03. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/13438. Acesso em: 21 jul. 2024.