CERKOVNIK, G.; VIDMAR, L. Ponovno o stavbni zgodovini cerkve sv. Miklavža na Godešiču in ikonografiji poslikave njene zahodne fasade. Acta historiae artis Slovenica, Ljubljana, Slovenija, v. 28, n. 1, 2023. DOI: 10.3986/ahas.28.1.02. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/13437. Acesso em: 7 dec. 2023.