OTER GORENČIČ, M. Srednjeveška stavbna zgodovina kapele sv. Jakoba v Konjicah. Analiza arhivskih virov, arhitekture, stenskih poslikav in stavbne plastike. Acta historiae artis Slovenica, Ljubljana, Slovenija, v. 28, n. 1, 2023. DOI: 10.3986/ahas.28.1.01. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/13436. Acesso em: 21 maj. 2024.